Limburg Cycling zet zich samen met agrariërs in voor verkeersveiligheid

Met de verkeerscampagne ‘Goed Gezien’ beoogt de LLTB regio Zuid-Limburg om de veiligheid op de weg te vergroten. Onder andere door het creëren en versterken van wederzijds begrip en respect op de openbare weg tussen wandelaars, fietsers, mountainbikers, automobilisten en agrariërs. Dit komt ook tot uiting in de campagnevideo die samen Limburg Cycling is opgenomen waar onder andere Bart Brentjens (Olympisch en wereldkampioen mountainbiken), Lorena Wiebes (wielrenster Team DSM), Jan Smeets (Mister Pinkpop) en Bram Tankink (voormalig wielerprof) aan meewerkten.

Brede steun
De campagne kan rekenen op brede steun van verschillende organisaties in Zuid-Limburg waaronder o.a. de boerenbonden Swentibold, Boerenbond Zuid, Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg en de organisaties van de grote toertochten Amstel Gold Race en Limburgs Mooiste.

“Limburgs Mooiste staat voor sportief genieten met een zachte g. Met sportief bedoelen wij ook respect hebben voor de medeweggebruikers. Binnen onze organisatie hebben we al jaren een goede relatie met de LLTB. Afstemming zoeken en van elkaar leren zijn daarbij de uitgangspunten. Wij waarderen het werk van deze groep ondernemers enorm. Zij onderhouden immers het landschap waar wij allemaal van mogen genieten. Wij steunen deze campagne dan ook van harte en zullen de ‘Goed Gezien’ boodschap binnen ons netwerk verder uitdragen”, aldus Hago Limburgs mooiste organisator Jesse Linssen.

Ook Limburg Cycling heeft actief de samenwerking met de LLTB opgezocht. Milan van Wersch van Limburg Cycling legt uit, “het idee dat weggebruikers oog voor elkaar moeten hebben en aan de veiligheid moeten denken is natuurlijk ook van toepassing voor fietsers. Met de campagnevideo willen we op een ludieke manier een serieuze boodschap overbrengen. Extra mooi natuurlijk dat deze prominenten hun medewerking daaraan wilden verlenen.”

Belang groter dan ooit
Verstandhouding op de Zuid-Limburgse wegen is groter dan ooit. De druk op het wegennetwerk in het Heuvelland neemt door de toename van de recreatie in eigen land sterk toe. De campagne focust zich op alle verkeersdeelnemers waaronder wandelaars, e-bikers, mountainbikers, wielrenners en automobilisten. Het leefbaar houden van dit mooie stukje Nederland voor zowel bewoners, bedrijven als recreanten is het grote doel.

Bram Tankink sluit de campagne video treffend af met de kernboodschap van de campagne:

“Veilig en plezierig werken en recreëren doen we samen. Maak daarom even contact en geef elkaar de ruimte.” 

Ready2Race in Limburg

10 augustus 2021 - Ready2Race biedt laagdrempelige wedstrijden waarbij iedereen kan deelnemen op zijn of haar eigen niveau. Plezier en veiligheid staan voorop. Jij... Lees meer »