Topsport Limburg

Topsport Limburg biedt de jeugd in Limburg de mogelijkheid hun sportief ideaal te verwezenlijken in een omgeving met Olympische ambitie. Om deze missie te realiseren creëren zij met hun partners uit onderwijs, overheid, zorg, sport en bedrijfsleven een topsportinfrastructuur waar talentvolle sporters gebruik van kunnen maken in hun opleiding tot topsporter.

Topsport Limburg is een netwerkorganisatie die wordt aangestuurd door een klein bureau van professionals. Voor de uitvoering van specifieke taken en activiteiten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van professionele partners die op basis van prestatieafspraken diensten uitvoeren voor Topsport Limburg. Door deze aanpak is er sprake van een ‘Lean and Mean’- organisatie die heel effectief kan werken. Daardoor wordt een substantieel deel van de ontvangen gelden aan de sport(er) besteed.

Topsport Limburg ondersteunt Limburg Cycling bij de uitvoering van het RTC Wielrennen en activiteiten op het gebied van talentontwikkeling.