Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg

Infrastructuur

Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL) is een initiatief van verenigingen en stichtingen uit Zuid-Limburg die zijn verenigd in de Stichting MOZL. De ambitie van MOZL is uitgewerkt in een 5-jaren plan en voorziet in de realisatie van 150 km aan nieuwe en/of aangepaste routes inclusief het aantrekken van (extra) toeristen.

Zie www.mozl.nl